• BUDŻET,  FINANSE

    METODA 6 SŁOIKÓW HARVA EKERA, NA CZYM POLEGA?

    słoik z pieniędzmi

    METODA SŁOIKÓW HARVA EKERA. POZNAJ 6 ZASAD ZARZĄDZANIA PIENIĘDZMI, KTÓRE UPORZĄDKUJĄ TWOJE FINANSE. T. Harv Eker jest pisarzem, biznesmenem i mówcą motywacyjnym. W Polsce zasłynął głównie za sprawą książki „Bogaty albo biedny, po prostu różni mentalnie” i autorskiego systemu zarządzania pieniędzmi, zwanym metodą 6 słoików Harva Ekera (JARS Money Management System). Według założeń jakie głosi metoda 6 słoików Harva Ekera, swój dochód należy podzielić na sześć części. Możesz do tego użyć: 6 osobnych subkont bankowych, a w przypadku gotówki – wspomnianych już słoików. T. Harv Eker oszacował procentowy udział jaki powinny stanowić poszczególne kategorie wydatków w budżecie domowym, które przedstawiają…